Jesse Livermore chân kinh bản web | ducbinh.top


Jesse Livermore chân kinh bản web

Tác giả: JESSE LIVERMORE

Lời cảm ơnCám ơn thầy Jesse Livermore UG, Lênin, cùng các cấp lãnh đạo đã tạo điều kiện tạo ra 1 sân
chơi lành mạnh, gắn kết ngƣời VN chúng ta vào 1 thể thống nhất trong 1 thị trƣờng crypto
còn mới và đầy lọc lừa mƣu toan.
Có thể nói trong đây có hơn 12,000 từ và tất cả đƣợc đúc kết từ tâm huyết, kiến thức và kinh
nghiệm từ thầy Jesse. Một kho tàng kiến thức choáng ngợp đủ để suy ngẫm qua hàng năm
trời.Thực sự mà nói những kiến thức đƣợc chia sẽ trong cuốn sách này là vô giá. Mọi ngƣời sẽ rất
khó tìm thấy một ngƣời thầy, một diễn giả nào chia sẽ những thứ này free cho các bạn.
Một lần nữa cám ơn thầy và các cấp lãnh đạo. Nhất là anh Lênin đã mời thầy Jesse cùng xây
dựng một cộng đồng giúp đỡ nhau từ tâm. Hi vọng mọi ngƣời trong group sẽ gắn kết. Biết
suy nghĩ và tránh xả cứt lên đầu nhau. 
Cám ơn Thầy Jess và Lênin rất nhiều…Không đủ lời nào để diễn tả hết lòng biết ơn sâu sắc. Vì vậy các ebook này xem như một phần cống hiến của em noi gương các anh làm vì cộng đồng và giờ được ducbinh.top chuyển thể lên web cho tiện theo dõi...

 Bộ Jesse Livermore chân kinh hoàn toàn free, không bán dưới hình thức nào

Phần 1: Phần dành cho Newbie

  1. Hướng dẫn thao tác cơ bản tradingview
  2. Hướng dẫn đặt stop-limit trên sàn binance:

Phần 2: Các kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật

Phần 3: Bonus của thầy và kế hoạch giao dịch

0 Comments

Đăng nhận xét