Jesse Livermore chân kinh Phần 2 - Bài 7. Trendline: Bài 8. Sideway


TRENDLINE KO THUỘC TƯ DUY. NÓ THUỘC KỸ THUẬT. ĐẠI LOẠI LÀ  THẾ NÀY: 

 1. Mày nối các hỗ trợ vào với nhau, hỗ trợ sau cao hơn hỗ trợ trƯớc: nó là uptrend.  Có 2 khuynh hƯớng, 1 là chạm uptrend bật lên, 2 là phá uptrend giá giảm - trend  đóng vai trò là cản cứng. 
 2. Nối các kháng cự vào với nhau ,kháng cự sau thấp hơn kháng cự trƯớc, ngta gọi là  downtrend, giá phá downtrend tăng, hoặc giá có thể chạm downtrend rồi sml.  Ví dụ mình hoạ để hiểu thì cần face to face thằng nào có tố chất thì xem các kèo tao  đƯa có vẽ trend và ngẫm


 Lời khuyên khi vẽ trend: zoom xa cái chart ra, vẽ và nhìn nó dễ - cm kéo sát vào mặt  là đéo nhìn thấy clg đâu. 
 Bản thân m vẽ trend mà ko b để làm gì? KẺ TREND ĐỂ TÌM XU HƯỚNG TIẾP  THEO CỦA ĐƯỜNG GIÁ. DIỄN BIẾN TƯƠNG LAI GẦN TREND NO ĐC HIỂU  NHƯ MỘT DẠNG TÂM LÝ QUAN TRỌNG LÀ PHẢI HIỂU. CM ĐANG LÀM  CÁI GÌ vẽ trend line con này đúng chưa lt
 - Jess: CHUẨN ĐÉT. ĐIỂM VÀO LÀ KHI NÓ PHÁ TREND MÀ CƠ HỘI QUA  RỒI


Bài 8: Sideway:

Sideway là thị trường đi ngang: 
1. Ko có lực mua bán .2. là phe mua phe bán giằng co làm giá xây dựng biên độ đi ngang.Sideway là hiện tượng tích luỹ. Chuyên môn nó gọi là hội tụ. Nhƣ một dạng nén. Khi nó bung ra gọi là phân kỳ. Sw càng lâu bung càng mạnh.Về cơ bản có thể phán đoán đc hành vi này.


0 Comments

Đăng nhận xét