Jesse Livermore chân kinh Phần 3 - Kế hoạch giao dịch


Lập kế hoạch giao dịch 

- Có kiến thức nhưng không tuân thủ kế hoạch giao dịch thì KHÔNG BAO GIỜ thu được lợi nhuận.
- Tại sao cần 1 bản kế hoạch?  Lý do 1: Sự kiên định rất quan trọng trong giao dịch, vì nó đánh giá  trung thực mức độ thành công của một nhà giao dịch. Chính kế hoạch gd  sẽ giúp ta kiên định với mục tiêu. Hãy đọc nó mỗi ngày và tuân thủ.
 Lý do 2: Đây là kinh doanh và để kinh doanh thành công phải LUÔN  LUÔN có kế hoạch.- Kế hoạch giao dịch cần có những gì?
1.Một hệ thống giao dịch (trading system): trái tim của kế hoạch, phải  được kiểm tra kỹ lưỡng với dữ liệu quá khứ (back test).
 Bao gồm những thông tin cần thiết: Khung thời gian sử dụng,  điều kiện mở và đóng giao dịch, mức độ mạo hiểm mỗi giao dịch.
 2.Thủ tục giao dịch: Phần cốt lõi của bản kế hoạch 
Khi nào phân tích thị trường, đánh giá giao dịch
Khi nào thực sự theo dõi thị trường để thực hiện các giao  dịch
Khi nào bạn sẽ đánh giá các giao dịch trong ngày.

3.Suy nghĩ của bạn: Phần khó nhất là bỏ cảm xúc của bạn ra khỏi giao  dịch. Trong bản kế hoạch mô tả phạm vi suy nghĩ của bạn.
Chỉ nhìn vào đồ thị THỂ HIỆN CÁI GÌ, KHÔNG PHẢI  NHỮNG GÌ TÔI MUỐN THẤY.
KHÔNG CỐ GẮNG GỠ GẠC, BỎ ĐI SỰ CAY CÚ SAU  THUA LỖ.
KHÔNG TỰ ĐÁNH MÌNH KHI THẤT BẠI, HÃY RÚT  BÀI HỌC TỪ THUA LỖ.
4.Các khuyết điểm của bản thân: Con người vốn phủ nhận khuyết điểm,  không thích nói về nó. Phần này sẽ theo dõi khách quan để theo dõi bản  thân.
Ví dụ:
Tôi là người hay cay cú. Bất cứ khi nào thất bại trong giao  dịch, tôi sẽ bị rối loạn và có tâm lý gỡ gạc.
Chúng tôi có xu hướng đóng các giao dịch sớm.
Không tuân thủ các nguyên tắc hệ thống giao dịch.
Không tuân thủ nguyên tắc quản lý tiền.
5.Mục tiêu cá nhân: Kiếm tiền, rèn luyện kỷ luật, rèn luyện tinh thần,  rèn luyện sự tự tin. Mục tiêu là ảo giúp ta vượt qua những lúc cam go  thử thách.
6.Lập nhật ký ghi chép giao dịch của bạn: Ghi chép lại giao dịch và tại  sao bạn mở giao dịch.
 => KINH THÁNH TRONG GIAO DỊCH CHÍNH LÀ KẾ HOẠCH GIAO DỊCH.
 => CHÉN THÁNH CHÍNH LÀ SỰ KỶ LUẬT TUÂN THEO KẾ HOẠCH GIAO  DỊCH.

 Kế hoạch giao dịch
 1. Hệ thống giao dịch:
- Phương pháp 3 khung thời gian:
Khung dài hạn (4H): Xu hướng chính hiện tại là gì?
Bằng cách vẽ đỉnh – đỉnh, đáy – đáy.
Vẽ các mức kháng cự hỗ trợ cứng
Sử dụng 2 đường trung bình
Khung trung hạn (1H): Mức thoái lùi: Sử dụng chỉ số Sto (hoặc RSI,  MACD) để xác định xung lượng thị trường, mức mua quá, bán quá.
Khung ngắn hạn (15M): Xác định điểm vào có lợi nhất.
- Điều kiện mở: Thỏa mãn các điều kiện, xu hướng chính tồn tại rõ ràng.
- Điều kiện đóng: Khi đường giá đã chứng minh rằng điểm vào ban đầu đã sai.
- Mức độ mạo hiểm: 1% tài khoản

 2. Thủ tục giao dịch:
- Phân tích thị trường qua thông tin vào buổi sáng.
- Theo dõi thị trường vào buổi tối: từ 19h tối (+7)- Đánh giá các giao dịch trong ngày: 7h sáng
 3. Suy nghĩ bản thân: Bỏ đi cảm xúc: 
- Đường giá thể hiện cái gì? Giao dịch đặt lệnh theo đường giá.
- Không có tâm lý gỡ gạc sau thua lỗ.
- Không vào thêm lệnh sau khi đã ra.- Rút ra bài học cho thất bại.
4. Tìm kiếm khuyết điểm bản thân. 
- Rối loạn khi giá giảm khi đã vào lệnh.
- Đóng giao dịch sớm vì thấy đã lời dù ít.
5. Mục tiêu cá nhân:
- Kiếm tiền
- Kỷ luật tuân thủ kinh thánh
- Rèn luyện tin thần
- Tin tưởng bản thân khi ra quyết định.
6. Nhật ký ghi chép mỗi ngày: 
- Ghi chép số giao dịch, lời lỗ
 - Sau từng giao dịch, ghi chép lại nhưng gì bản thân trải qua, nhưng điểm mới, điểm cần sửa của bản thân trong giao dịch đó.

 Mẫu kế hoạch giao dịch 
 Kế hoạch giao dịch từ 08/05/2018 – 30/05/2018

 I. Quản lý vốn 

Tổng vốn: 1 BTC 
1. Hold (30% vốn: 0,3 BTC) 
- OCN: 0,05 BTC (gía mua:
 - XVG: 0,05 BTC (giá mua: - XRP: 0,05 BTC (giá mua:
 - TRX: 0,05 BTC (giá mua: - AE: 0,05 BTC (giá mua:
  - ETN: 0,05 BTC (giá mua:
2. Trade (70% vốn: 0,7 BTC) 
Tổng chia 4 kèo, mỗi kèo 0,15 BTC, để dư lại 0,1 BTC
 II. Vào lệnh
 - TP: Phải biết thế nào là đủ, 1 lệnh chốt lời 5% lấy vốn vào kèo  khác
 - Tuân thủ tuyệt đối cut loss

  Nhật ký giao dịch
Kèo Giá Mua Giá Bán % lãi/lỗ Volume Vào Lệnh
IOTA/BTC 14531 26906 9.70% 0.15 0.16455
XVG/BTC 807

0 Comments

Đăng nhận xét