Jesse Livermore chân kinh Phần 2 - Bài 4: Lý thuyết DOWHôm nay chúng ta tiếp tục bài LÝ THUYẾT DOW! NỀN TẢNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT - bài này khá trừu tượng.

THỊ TRưỜNG GỒM có 2 XU THẾ: 

- XU THẾ CẤP 1
- XU THẾ CẤP 2.

XU THẾ CẤP 1 LÀ XU THẾ CHÍNH, XU THẾ CẤP 2 NGĂN CẢN SỰ
TĂNG/HOẶC GIẢM GIÁ CỦA XU THẾ CẤP 1.

ĐỐI VỚI TRADER CHUYÊN NGHIỆP, NGUYÊN TẮC LUÔN PHẢI GIAO 
DỊCH THEO XU THẾ CẤP 1 TỨC XU THẾ CHÍNH
Nói rộng hơn xã hội luôn luôn phát triển từ thời nguyên thuỷ cho tới hiện nay. Xã hội
luôn phát triển tuy nhiên trong quá trình phát triển sẽ luôn có: khủng hoảng kinh tế,
xung đột, chiến tranh, dịch bệnh, .. Nhưng thứ đó chính là xu thế cấp 2 ngăn cản đà
phát triển của loại người. Tuy nhiên chốt hạ loài người vẫn luôn phát triển. Điều này
đc ứng trong đường giá của thị trường tài chính:


THỊ TRưỜNG LUÔN CÓ 1 ĐÀ TĂNG SAU ĐÓ CÓ 1 ĐÀ KÉO SỰ
TĂNG TRưỞNG ẤY THỤT LÙI

CÂU HỎI ĐẶT RA:
LÀM SAO CÓ THỂ XÁC ĐỊNH ĐC ĐÂU LÀ XU THẾ CẤP 1?
Trang đầu tiên về phân tích kỹ thuật. Lật trang đầu: lý thuyết dow, nền tảng của phân
tích kỹ thuật. Tất cả những ai muốn học phân tích kỹ thuật đều phải học qua lý thuyết
dow, nó như cái móng nhà vậy. Nếu ko có lý thuyết dow, tất cả các công cụ khác vứt
xó hết và là 1 lỗ hổng lớn trong kỹ năng phân tích. Lý thuyết dow, đc giảng dạy trong
chương trình học cmt của Mỹ, tất cả các nhân viên phố wall tư vấn viên phải nắm
chắc lý thuyết dow.
Hôm qua chúng mày đã đc học kháng cự hỗ trợ.
Giả sử, xu thế cấp 1 là xu thế tăng, GIÁ TĂNG TỪ 1K LÊN 10K ( GIẢ SỬ LÀ XU
THẾ CẤP 1)
Xu thế cấp 2 chính là sự chốt lời, hoặc phe bán bán xuống giảm về 2k

VẬY XU THẾ CẤP 1 CHỈ TIẾP DIỄN KHI VÀ CHỈ KHI GIÁ ĐưỢC GIAO 
DỊCH VưỢT QUA KHU VỰC 10K USD XU THẾ CẤP 1 LÚC NÀY MỚI ĐC 
KHẲNG ĐỊNH LÀ XU THẾ CHÍNH.

VÍ DỤ BẰNG HÌNH ẢNH:

ĐÀ NGƯỢC LẠI CHO ĐÀ GIẢMQuan sát triên biểu đồ bitcoin khung D1, giá BTC chỉ tiếp tục tăng khi và chỉ khi giá 
vượt qua đc mốc 19k5 đỉnh trước đó. Lúc đó chúng ta mới khẳng định đc rằng giá btc 
tiếp tục tăng, xu thế c1 là xu thế tăng tất cả những dự đoán nói rằng btc tăng lên 25 
hay cao hơn nữa là nhận định. Còn trong giao dịch : TÔI CẦN NHÌN THẤY GIÁ ĐC 
XUYÊN PHÁ. TỨC TRADE WHAT YOU SEE, NOT WHAT YOU THINK. TÔI 
CẦN NHÌN THẤY, BTC ĐC GIAO DỊCH TRÊN NGưỠNG 19K, KÉO TÂM LÝ 
LẠC QUAN CỦA NĐT QUAY TRỞ LẠI. VIỆC NHẬN ĐỊNH VÀ QUYÉT ĐỊNH
LÀ 2 SỰ KHÁC NHAU TRONG KIẾM TIỀN Ở THỊ TRưỜNG TÀI CHÍNH.

THư VIỆN LỚP BỔ TÚC, [17.01.18 14:29]
[Forwarded from Trần Giao Chấm Hợp]
Vậy làm sao xác định dc xu thế cấp 1?
MÀY LÀ HỌC SINH DỐT HỢP Ạ. TAO NÓI Ở TRÊN RỒI ĐẤY NGẪM ĐI

Xu thế cấp 2 là sư chốt lời, hoặc phe bán vậy Xu thế cấp 1 chỉ tiếp diễn khi và chỉ khi giá được giao dịch vượt qua khu vực 10k USD, xu thế cấp 1 lúc này mới được khẳng định là xu thế chính
TẤT CẢ BÀI GIẢNG CỦA TAO NÓ ĐI THEO 1 CHU KỲ LOGIC CHÚNG MÀY 
KO HIỂU THẾ NÀO LÀ KHÁNG CỰ HỖ TRỢ ĐỪNG HÒNG HIỂU LÝ THUYẾT 

DOW.

Xu thế chính có thể là tăng hoặc giảm đúng k thầy?

CHÍNH XÁC. XU THẾ CẤP 1 CÓ THỂ LÀ 1 ĐÀ GIẢM. XU THẾ CẤP 2
LÀ SỰ TĂNG ĐIỀU CHỈNH. XU THẾ CẤP 1 TIẾP TỤC PHÁ ĐÁY=>
GIẢM TIẾP. NÓ NGƢỢC LẠI VỚI ĐÀ TĂNG THÔI.

LÝ THUYẾT DOW DÀI 1200 TRANG BẰNG TIẾNG ANH. TAO CHỈ
VẮT TẮT Ý HIỂU, VÀ DIỄN ĐẠT 1 CÁCH DỄ HIỂU NHẤT CHO
CHÚNG MÀY QUA CHAT CÒN CHUẨN PHẢI FACE TO FACE MỚI ĂN

TIỀN.


NHÌN BTC ĐI! LUYỆN TẬP: GIỜ XU THẾ CẤP 1 LÀ TĂNG HAY GIẢM?
- giảm
CHÍNH XÁC. THÔNG MINH LẮM. VẬY NẾU PHÁN BTC TĂNG LÀ ĐÖNG
HAY BỐ LÁO?
- Láo chó
- Bố láo
- Lênin: Tăng

VẬY THẰNG NÀO BẢO TĂNG ( TRỪ LÊ NIN RA KAKAK) THÌ CHÚNG MÀY 
ỈA VÀO MẶT NÓ CHO TAO
- đm xu thế 1 có thể là tăng, có thể là giảm, xu thế 2 là ngược lại

CHÍNH XÁC! XU THẾ C1 CÓ THỂ CHỦ ĐẠO LÀ TĂNG, HOẶC NÓ QUAY 
NGOẮT LÀ GIẢM DỰA VÀO CÁC VÙNG KHÁNG CỰ - HỖ TRỢ
- Nếu vượt kháng cự ( cản 19,5) thì c1 lại bắt đầu là cu thế tăng á a Jesse ?

Đúng rồi. Lý thuyết dow rất hay chúng mày ngẫm đi sẽ rất thấm. Trong suốt các bài
giảng các lớp, từ cơ bản- nâng cao đến pro,

LÝ THUYẾT DOW SẼ LUÔN ĐI CÙNG
CHÚNG MÀY. NÓ LÀ NỀN TẢNG MÀ. NÓ LÀ NỀN TẢNG ẨN TRONG NÓ CÓ
CẢ TÂM LÝ CỦA KHÁNG CỰ - HỖ TRỢ.
Đại đa phần, bọn trader vn bỏ qua lý thuyết dow vì tự học nó quá trừu tƣợng. Mà dkm khó quá là cứ bỏ qua cho nên hổng.

TUY NHIÊN, KO PHẢI LÖC NÀO CŨNG CỨ PHÁ ĐỈNH LÀ LÊN, PHÁ ĐÁY
LÀ XUỐNG. CHÚNG MÀY CẦN ĐC HỌC THÊM:

- PHÂN KỲ HỘI TỤ
- FIBONACCI
- MOMENTUM


NHưNG CHÖNG MÀY CỨ HỌC TỪ TỪ, NGẪM TỪ TỪ. MỚI LÁI XE, ĐỪNG
CÓ CHẠY NHANH, CHưA HỌC BÕ, ĐỪNG LO HỌC CHẠY. 8 NĂM TRỜI 
TAO BỊ THỊ TRưỜNG NÓ ĐẬP CHO TAN NÁT, CHÖNG MÀY TưỞNG LÀ 
KHOẢNG THỜI GIAN DỄ THỞ À? TẤT CẢ PHẢI TRẢ GIÁ : BẰNG TIỀN + 
TIME.

CHưƠNG TRÌNH HÔM NAY TỚI ĐÂY THÔI:
1. CHÚNG MÀY NHAI CHO KỸ KHÁNG CỰ HỖ TRỢ
2. NGẪM LÝ THUYẾT DOW ĐI
2 cái này thôi có thể tiêu tốn chúng mày mất 3 năm, nếu tự học , rồi mới ngộ ra 2000
thằng, thì tất nhiên có học sinh giỏi, học sinh đốt rồi, chấp nhận thôi. Việc này, bộ
giáo dục cũng đau đầu cả trăm năm nay rồi. Ko thể mong 2000 thằng đều giỏi đc.
Chúng mày đi học thử các lớp dạy phân tích, xem có thằng thầy nào dạy lý thuyết
dow ko?

CÓ CÁI CÙ CỨT DẠY ĐC. 
Chúng mày nên nhớ học là 1 chuyện, nhưng tâm lý chiến lại là 1 chuyện khác. Nó
phụ thuộc vào chính từng cá nhân, mỗi 1 người sẽ có sự can đảm khác nhau, độ lỳ
khác nhau. Tao sẽ cho chúng mày đọc 1 đoạn mà sách tao viết tao viết là sự trải
nghiệm của tao, bán cl:


3.2. Đoạn trích trong sách Jess viết:

Những đặc điểm trader mới vào nghề không khác gì con bạc
Đặc điểm của những ngƣời tham gia Casino, là ảo tƣởng và sự cay cú. Đây là khởi 
nguồn cho mọi sai lầm. Tới 90% các con bạc khi bƣớc vào sòng bài với tâm thế ảo 
tƣởng có thể kiếm đc tiền thậm chí rất nhiều tiền sau khi đánh bạc, nhƣng sau đó, họ
bƣớc ra khỏi sòng bài với tâm thế của kẻ cay cú. Trong sự nghiệp trader của tôi, cũng 
đã chứng kiến nhiều trader gắn mác đầu tƣ tài chính đỉnh cao , nhƣng thực chất họ
đang ở tâm thế của một con bạc. Những ngƣời tham gia lĩnh vực tài chính đầu tƣ: 
Chứng khoán, ngoại hối..khi mới vào, họ tràn chề những kỳ vọng chinh phục thị
trƣờng. Một lệnh tham gia họ có thể kiếm đc rất nhiều tiền, chính vì đặc điểm này, đã 
đƣa họ đến một ảo tƣởng viễn tƣởng mà quên mất đi các quy tắc quản trị rủi ro, quản 
trị nguồn vốn. Họ dần tăng khối lƣợng giao dịch và cƣờng độ vào lệnh. Có một đặc 
điểm chết ngƣời nữa mà con bạc nào cũng mang trong ngƣời đó là “ khát nƣớc” . 
Nếu nhƣ bạn bƣớc vào thị trƣờng không đƣợc hƣớng dẫn hay chỉ bảo về vấn đề quản 
trị rủi ro,quản trị cảm xúc thì đây sẽ là lỗ hổng rất lớn dẫn đến những số lần phá huỷ
tài khoản của bạn. Tôi đã không ít lần chứng kiến nhiều trader vào lệnh với khối 
lƣợng rất lớn, để khi giảm volume lại thì điều này là rất khó với chính họ. Không khác 
gì bảo bạn đang lái 1 chiếc công thức 1 với tốc độ kinh hoàng trở về đi 1 chiếc xe đạp 
cọc cạch mang nhãn hiệu Thống Nhất vậy. Càng ngày họ càng tăng khối lƣợng lên 
sau mỗi lệnh thua nhằm gỡ lại những gì đã mất, rất không may điều này thuộc phạm 
trù tâm lý giao dịch, vô hình chung bạn vô tình bị thôi miên bởi market mà quên mất 
bản thân mình là ai. Khi đã say đòn của market, bạn bắt đầu gia tăng khối lƣợng 
nhằm trả thù thị trƣờng. Với hy vọng gỡ lại những gì bạn đã mất, lúc này kỹ năng 
phân tích của bạn đã biến mất, kỹ năng phán đoán trở về 0 . Thay vào đó là cảm giác 
cay cú, thù hằn market. Với một tâm lý của kẻ thua cuộc, thông thƣờng để giảm khối 
lƣợng vào lệnh lại là điều không thể. Vì trong suy nghĩ anh ta: có ăn đc cũng không 
đủ bù lại số đã thua lỗ, và anh ta tiếp tục gia tang khối lƣợng và vƣợt tầm kiểm 
soát…. Đây chính là nguyên nhân thua lỗ lớn nhất, tài khoản ra đi nhanh nhất của một 
trader. Nhƣng ít kẻ nào nhận thức đƣợc điều đó ,họ đổ lỗi do họ quá đen, họ đổ lỗi do
những hệ thống giao dịch không hiểu quả. Và thế là…: Hành trình đi tìm chén thánh 
bắt đầu.
Là một trader chậm chững bƣớc vào nghề những năm 2010-2011 tôi đã tiêu tốn cho 
hơn 2000 usd cho các hội thảo, video, sách và khoá học giao dịch đỉnh cao. Đỉnh 
điểm, tôi đã dành nhiều giờ mỗi ngày( thậm chí thức trắng từ 19h tối đến 7h sáng 
ngày hôm sau, lùng sục qua nhiều trang mạng về các indicator và hệ thống giao 
dịch,các diễn đàn thảo luận( Tôi nhớ không nhầm lúc đó là công cụ Bollinger Bands 
và Stoch,RSI đơn giản vì nó quá dễ nắm bắt , tiếp sau đó là hệ thống Ichimoku dây dợ
nhằng nhịt, rồi chuyển qua các đƣơng MA đủ các chỉ số 3-5-10-12-14-21-50-100… 
Và cả Fibonacci thần thánh, Và là tín đồ của các mô hình. Nói chung từ tây sang đông 
, từ bắc xuống nam. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những nỗ lực này, tôi vẫn gặp vấn đề
về kiếm lợi nhuận sau đó . Tuy nhiên, tất cả các nỗ lực đó không phí phạm. Một điều 
là, tôi đã khám phá và kiểm tra một lƣợng lớn các hệ thống giao dịch( Cái mà ngƣời ta 
vẫn gọi là chén thánh. Và Tôi biết chắc bạn rất mong muốn tôi chia sẻ trong cuốn 
sách này). Có thể tôi sẽ làm bạn thất vọng đôi chút... Nhƣng tôi sẽ tiết kiệm cho bạn 
hàng năm trời thời gian và công sức ngay bây giờ :là đại đa số “các hệ thống” giao 
dịch ở đó có thể tổng hợp bởi một vài điểm sau: 1. Mua khi chỉ báo kỹ thuật báo A, 
Bán khi chỉ báo kỹ thuật báo B. 2. Mua khi bạn thấy mô hình dạng X, Bán khi bạn 
thấy mô hình dạng Y. 3. Mua ở mức hỗ trợ, Bán ở mức kháng cự. 4.Mua dựa vào đột 
phá của mức kháng cự, bán dựa vào đột phá của mức hỗ trợ. Đây là 4 câu thần chú 
mà lặp đi lặp lại đến phát ngán của các thầy dạy Forex. Hãy chọn bất kỳ cuốn sách 
“chiến lƣợc giao dịch” nào hoặc ghé thăm bất kỳ trang web giao dịch nào, hay các lớp 
bạn đã đƣợc đào tạo bạn thƣờng tìm thấy vài biến thể của bốn điểm trên. Tôi đã thấy 
“các chiến lƣợc” này đƣợc nhai đi nhai lại vô nghĩa trong hơn 7 năm nay. Vấn đề lớn 
nhất ở đây là gì? Nếu tất cả những hệ thống có thể bách chiến bách thắng, bất khả
chiến bại, thì có lẽ, những lời chia sẻ trong cuốn sách này là thừa thãi, và bạn nên gấp 
nó lại và vứt ngay vào thùng rác. Và bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó để có thể trở
thành một tỷ phú sánh ngang với Soros, Warren- hoặc bắt đầu có thể đứng ngang 
hàng ngay tại Việt Nam với Phạm Nhật Vƣợng hay những tỷ phú khác. Điều tôi 
muốn khuyên ở đây: Hãy dè chừng với chính công cụ phân tích của bạn. Bởi vì chính 
nó có thể giết chết bạn trong một phút nổi giận của thị trƣờng. Hãy thử một ví dụ: 
Nếu bạn và đối thủ của bạn đều cầm 2 khẩu súng thì ai sẽ là ngƣời phải nằm xuống? 
Câu trả lời đơn giản: Kẻ nào nhanh hơn,chính xác hơn kẻ đó là kẻ thắng cuộc. Điều 
này tƣơng tự nhƣ việc bạn đặt lệnh mua/bán theo các chỉ số của hệ thống giao dịch 
bạn. Yếu điểm của các hệ thống là các chỉ báo thƣờng chậm hơn các đƣờng giá. Và 
khi chúng ta nhìn lại quá khứ thì đây là hệ nhận thức chậm của ý thức của chính 
chúng ta. Nhƣng các tay to cá mập thì lại luôn nhanh hơn chúng ta một bƣớc. Nếu 
bạn biết rằng đa số các trader đợi mua EUR/USD, bạn nên làm gì? Một điều chắc 
chắn là bạn sẽ hành động bằng cách mua trƣớc họ , trƣớc khi họ thực hiện các lệnh 
mua vào. Theo cách này,trên thị trƣờng FX cũng nhƣ các thị trƣờng đầu cơ, lệnh của 
bạn sẽ đƣợc đẩy thành có lợi bởi hành vi mua của những cá mập. Điều này, là bản 
chất của lợi nhuận giao dịch. Bạn chỉ có thể kiếm tiền, nếu bạn có thể đoán trƣớc các 
hành động của các trader khác. Hãy nghĩ về điều này. Nếu mọi ngƣời học giao dịch 
theo các cách giống nhau, ai sẽ là ngƣời kiếm đƣợc tiền? Nếu mọi ngƣời “mua ở mức 
hỗ trợ”, ai là ngƣời bán cho họ?hoặc tất cả các trader đều hành động giống nhau thì ai 
sẽ là ngƣời thua cuộc? Đó là lý do mà tất cả các thày dạy các khoá học phân tích ,các 
bạn đã học hết nhƣng không thể kiếm đƣợc tiền từ thị trƣờng. Nếu nhƣ bạn cố thắng 
set up (thiết lập) tƣ duy rằng hệ thống giao dịch là đủ để kiếm tiền ,tức là bạn đang tự

cài đặt mình thất bại nhƣ những ngƣời khác. Và không khác gì việc, thằng mù dắt 
thằng mù đi vào chỗ chết. Vậy tại sao các lớp học đào tạo vẫn tràn lan và nhiều đến 
nhƣ vậy?
Đơn giản là vì dạy phân tích kỹ thuật rất dễ dàng. Nếu bạn chỉ cần bỏ chút thời gian 
ngồi nghiền ngẫm suy nghĩ là hiểu đƣợc hết các cơ chế hoạt động của indicator và hệ
thống và bạn cũng sẽ hoàn toàn có thể mở các lớp dạy ngƣời khác. Nhƣng chỉ vì bạn 
ham muốn làm giàu nhanh, nên bạn nhanh chóng muốn bỏ tiền đi học ngay các lớp 
dạy chủ yếu về phƣơng pháp giao dịch, hệ thống giao dịch,và đốt cháy giai đoạn, mà 
quên mất rằng: nếu anh ta có một vũ khí bí mật, thì anh ta đâu cần thiết phải dạy cho 
bạn để thu một vài đồng học phí không đáng. Tất nhiên ở đây tôi không đánh đồng 
tất cả, Tôi chỉ nói tới các vấn đề về dựa vào một hệ thống khó có thể tồn tại trong thị
trƣờng một cách dài hạn. Vì vậy, bạn đừng ngạc nhiên ,khi ở ngoài kia các nhà đào 
tạo vẫn đang sâu xé nhau, dìm hàng nhau chỉ vì một lý do đơn giản: “Anh đã kiếm 
đƣợc tiền của thị trƣờng từ phƣơng pháp của anh chƣa? “ Tất nhiên, vẫn có những 
nhà đào tạo có nội dung khác biệt, nhƣng tôi không thể đo đƣợc tầm hiểu biết của họ
tới đâu vì kiến thức trong nghành forex là rất rộng. Và dù sao, bạn vẫn phải thầm 
cảm ơn họ, vì đã cho bạn những bài học tốt và cả những bài học về sự thất bại. 
Nhƣng tôi biết chắc chắn: Ngƣời thầy tốt nhất trong nghành này chính là ngƣời thầy 
mang tên THỊ TRƢỜNG.”
Tao muốn chia sẻ cho chúng mày để chúng mày đừng thần thánh vào kèo của tao. 
Kèo hay còn gọi là chiến lƣợc giao dịch.

Chiến lược và các tín hiệu giao dịch
Trong suốt quá trình tƣ vấn chiến lƣợc cũng nhƣ cung cấp chiến lƣợc của tôi tới các 
trader, Đã nhiều lần tôi làm các thí nghiệm khách nhau về hành vi và hình thái của 
trader. Tôi đã làm 1 thí nghiệm, với 10 ngƣời cùng mở tài khoản với số tiền nhƣ 
nhau và đƣợc tôi cung cấp tín hiệu giao dịch nhƣ nhau với các điểm dừng lỗ và chốt 
lời nhƣ nhau. Sau 6 tháng kết quả của 10 trader và 10 tài khoản khác nhau hoàn toàn? 
Câu hỏi lý do tại sao lại nhƣ vậy? Nếu nhƣ 10 ngƣời tham gia thí nghiệm đều là 
những con robot vô chi vô giác thì chắc chắn 1 điều kết quả sẽ y nhƣ nhau, Tuy nhiên 
vì chúng ta là con ngƣời có tình cảm, có lý trí, quyết định mỗi ngƣời khác nhau ở đây 
điều lớn nhất chính là Volume ( khối lƣợng) vào lệnh. Chính từ những khối lƣợng 
giao dịch sẽ tác động vào tâm lý của các trader. Tôi dám cá rằng, những nhà đầu tƣ ra 
vào lệnh với khối lƣợng lớn họ thƣờng gồng lời/ gồng lỗ khó khăn hơn rất nhiều 
những nhà đầu tƣ vào lệnh vừa phải với mức vừa phải trong tầm kiểm soát. Cũng 
chính khối lƣợng giao dịch cũng sẽ tác động trực tiếp vào balance và equity của chính 
tài khoản của bạn. Không ít các trader đã tự ý di dời điểm dừng lỗ, thậm chí không 
đặt dừng lỗ vì kỳ vọng giá có thể quay trở lại các điểm mua bán của anh ta, và kết cục 
thì anh ấy đã không còn cơ hội nào để làm lại khi tài khoản đã cuốn bay theo những 
con sóng. Yếu tố lớn nhất của Trader không phải là phƣơng pháp giao dịch, cũng 
không phải là những chén thánh Indicator mà chúng ta đƣợc học, mà yếu tố sống còn 
nằm trong Tâm lý giao dịch – và phƣơng pháp Quản Lý Vốn sẽ giúp chúng ta tồn tại 
cũng nhƣ chế ngự bản thân. Điều này rõ ràng không thể học 1 sớm 1 chiều mà cần 
theo thời gian và sự trải nghiệm, nếu bạn đƣợc huấn luyện trong một môi trƣờng 
chuyên nghiệp thì bạn có thể sẽ đƣợc rút ngắn thời gian “ trả giá cho thị trƣờng “. Vì 
vậy, hãy cẩn trọng với các chiến lƣợc mua bán tràn lan trên các mạng xã hội và trên 
các website, Hãy coi chúng chỉ là một trong những ý kiến tham khảo. Bạn cần phải đi trên chính đôi chân của mình để đến đƣợc đích, chứ không phải dựa vào đôi chân của 
ngƣời khác

ĐỌC ĐI VÀ ĐỪNG COI KÈO CỦA TAO CÓ THỂ GIÚP CHÖNG MÀY WIN ĐÓ 
LÀ SỰ THẬT

3.3. Nguyên lý ít chết: 

- Nguyên Phạm: m để ý kèo thèn jesse rất hay cho là lúc giá nó phá kháng cự
THẰNG NGUYÊN NÓ CÓ NỀN TẢNG ĐẤY , GOOD!
HIỂU NGUYÊN LÝ VẬY THÌ MÀY SẼ ÍT CHẾT. 

HÃY LUÔN NHỚ, KHI VÀO LỆNH RỒI NHƢ CÁ NẰM TRÊN THỚT, NẾU BẠN 
VÀO LỆNH ĐÖNG TƢ DUY PHÂN TÍCH, BẠN CHỈ NẮM 60% CƠ HỘI CHIẾN 
THẮNG. Chúng m chỉ cần nhớ 1 điều ko tham quá luôn có BTC nhàn rỗi nằm chờ thì 
cơ hội luôn chào đón chúng m.quản lý vốn cực kỳ quan trọng.

- Jesse cho hỏi ví dụ:chart xu hƣớng xvg-btc tăng, chart xu hƣớng xvg-eth giảm 
hoạt chua tín hiệu thì có nên vào k? Và có nên xem nhiều chart vậy k?

MÀY MUA XVG TỨC LÀ ĐÃ SỞ HỮU XVG, NHÌN BALANCE XVG CỦA 
MÀY ĐÓ, CÕN MUA XONG, MÀY THÍCH XẢ QUA BTC HAY ETH CŨNG 
ĐC, KO QUAN TRỌNG

Thằng NGUYEN PHẠM chỉ đc học về kỹ thuật, chứ phân tích tâm lý đám đông, 
phân tích tâm lý market mày rỗng tếch, tao còn chƣa nói về các quy tắc quản lý 
vốn và bí mật nhà cái. Thị trƣờng là ông thầy duy nhất tốt nhất: học phí của nó 
thời gian. Rất nhiều thời gian và tiền bạc. Máu và sự đam mê và chúng mày phải 
sẵn sàng trả giá cho sự đam mê đó. Tao 8 năm, 3-4 năm đầu ngập trong nợ nần vì 
đam mê đấy. Chúng mày có sức mạnh để phá cản hay ko thôi. Cho nên tao mới 
bảo, lúc đó mới biết ai còn tồn tại để đáp trả. COIN. CHỨNG KHOÁN. FX nó na 
ná nhau thôi.

3.4. Bài tập ứng dụng 2:


Btc.
- nguyên nhân chính tụt sml ở đây là gì nhỉ? Bọn khựa à?
Mày tìm hiểu nguyên nhân làm gì cơ chứ, giá phản ảnh tất cả.
Chờ tin ra, thì nó down cắm mỏ rồi. Chúng mày nên nhớ. Tao ngoài dạy chúng mà 
còn là huấn luyện viên. Tao biết phải làm gì để tốt cho chúng mày bài gì dạy trƣớc bài 
gì dạy sau nhảy cóc là hổng. Chu Sƣ Tỷ- mới tốt nghiệp khoá cơ bản của tao đó Chu 
là đại cổ thụ trong làng marketing fb, tao bên tài chính ko liên quan gì đến chuyên 
môn.
CHU VÀ LÊ NIN LÀ NHỮNG NGƢỜI GIỎI CHÚNG MÀY NÊN HỌC HỎI 
NHIỀU VỀ MARKETING, ISOCIAL…
RIÊNG VỀ ELLIOTT = CƠ BẢN + KỸ THUẬT + TÂM LÝ. DOW LÀ NỀN 
TẢNG CỦA ELLIOTT. 
Hôm nay chúng mày đc học lý thuyết dow là 1 phần đã nắm  đc chương trình cmt của Mỹ rồi đấy chứ ko phải đậu vừa rang đâu.

3.5. Ví dụ về xu thế

- Học viên: Yếu tố nào quyết định việc đảo chiều xu hướng?
- Downcome: LÝ THUYẾT DOW. Thực ra nó có rất nhiều cách để nhận biết 
chúng ta sẽ bàn dàn dần.
- LÝ THUYẾT DOW CÓ 2 HƢỚNG TĂNG - GIẢM. NÓI XU THẾ CHO NÓ DỄ
HIỂU.
- XU THẾ CẤP 1 TĂNG - XU THẾ CẤP 2 KÌM HÃM SỰ TĂNG CỦA XU THẾ
CẤP 1 (GIẢM)
- H bỏ qua khía cạnh trading, chúng ta nhìn rộng ra hơn. H tao hỏi nè. Với 1 quả tên 
lửa phọt lên trên trời, nó là xu thế gì?

Học viên: tăng.
- Downcome: XU THẾ CẤP 2 CỦA NÓ LÀ GÌ?
- Học viên: là xuống.

Tóm lại quả tên lửa hết nhiên liệu, chịu lực cản, sức hút trái đất rơi cắm mỏ, 
nó có pahỉ là cấp2 ko? Tao nói chúng mày nhìn rộng ra quả tên lửa muốn phọt 
lên, nó phải thắng lực hút trái đất. Lực hút trái đát có phải là xu thế cấp 2 luôn 
muốn kéo nó lại ko. Vậy quả tên lửa hết nhiên liệu ko bay lên đc, thì có phải 
lực hút thắng nó chƣa và nó rơi quay đầu lại đó có phải cấp 2 ko? Tóm lại là 
xu thế cấp2 luôn là thứ kéo lại của cấp 1.

Văn hóa của người nhật, khi gặp sếp họ thƣờng làm gì? Văn hóa ng nhật là cúi chào.
Đang đi thẳng, gặp sếp cúi 1 cái đó có phải cấp 2 ko, khi màytôn trọng họ mày làm 
việc tốt tƣ cách ngon. Chào xong mày lại ngẩng cao đầu thằng tiến. Nó có phải là tiếp 
tục cấp 1 ko? Nói dễ hiểu thế này - tao đang là sếp, có thằng nv cấp dƣới đi qua chào 
tao. Nó đang đứng rồi phải cúi chào, tao vui quá nói 'thằng này ngoan, mai lên chức'. 
Thằng nào hiểu đc ẩn ý của dow chƣa. Lý thuyết dow luôn luôn quanh mình.

Tiếp thêm cái nữa, dễ hiểu hơn:
Mày muốn startup cái gì đó, hừng hực khí thế - đang hƣng phấn.... Muốn bay cao. 
Đây là xu thế cấp 1.
Rồi mày về bàn với các cụ, ổng bảo "đéo đc con ơi, mày chƣa đủ tuổi, lại đéo có tiền, 
làm cc j" - đây là? Đấy là cấp 2
Rồi thế bọn mày đã hiểu thế nào là dow chƣa? Cản cứng cái ccc tao dẫn dụ vậy tụi 
mày hiểu rõ hơn về dow chƣa?
Nhƣng sau đó chúng mày quyết tâm - dkm phải chứng minh cho ông bà già là mình 
đã trƣởng thành -> phá cmn lời nguyền, thì nó lại tiếp diễn cấp 1. Cuộc đời chúng 
mày sang 1 trang mới. Ông bà già đã tin tƣởng, sẵn sàng giao cho chúng mày sổ đỏ. 
Nhƣ vậy: giá sau khi phá cản và giá tạo 1 xu hƣớng mới, cuộc đời mình phá đc cản, 
phá đc khó khăn, nó sang 1 trag mới. Ok?

Tóm lại:
Cho nên livemore mới nói rằng: tất cả chỉ là nhận định. Chúng ta chỉ thực sự đƣa ra 
quyết định khi giá đc giao dịch ở 1 mức giá mới. Xu thế cấp 1 là xu thế chính - xu thế
cấp 2 ngăn cản sự tăng/ giảm giá của xu thế cấp 1. Chúc mừng chúng mày chúng mày 
đã tốt nghiệp khoá học chƣơng trình CMT của Mỹ dkm đừng có đùa chúng mày hiểu 
đc DOW là chúng mày đã bƣớc đc 1 cái ngón chân vào phố Wall.

- Học viên: Thằng xu thế cấp 2 nó cũng có mặt tốt đó chứ.
- Jesse: chính xác! Phải có nó thì xã hội mới phát triển.
Ko có sự đấu tranh thì làm sao phát triển? Và tại sao lại có nó trong đƣờng giá?
Thì nó lại nằm ở tâm lý những thằng chốt lời non, những thằng kẹt hàng, những thằng 
đầu cơ giá xuống, vân vân và mây mây, chúng mày cứ tập đếm 1-2 1-2 1-2 cho tao.


Ở hình nàyXu thế c1 có thể là xu thế giảm cũng có thể là xu thế tăng. Xu thế cấp 2 ngăn cản sự
tăng hoặc giảm. Ngta gọi là sóng trong song => Elliott


Mục đích phân tích:
TẤT CẢ PHẢI HIỂU PHÂN TÍCH CƠ BẢN - PT KT - PT TÂM LÝ => MỤC ĐÍCH 
DUY NHẤT LÀ TÌM RA XU HƢỚNG GIÁ. CHỈ CẦN TÌM RA ĐC XU HƢỚNG 
GIÁ CHÚNG MÀY SẼ KO BỊ GỒNG LỖ QUÁ LÂU HÃY NÊN NHỚ TREND 
YOUR FRIEND.

Tao ko có trách nhiệm phải tổng hợp. Phân tích chỉ nắm đc 25% yếu tổ chiến thắng, 
25% kế hoạch, 25% quản lý vốn, 25% nằm ở bản thân chúng mày tức tâm lý chiến. 
Chúng mày thấy kiến thức nó vô biên chƣa? Riêng về học phân tích có DOW - kháng 
cự hỗ trợ , hành vi tâm lý , trendline, ma, fibo, phân kỳ hội tụ, elliott kỹ thuật đó. Tao 
còn chƣa thèm nói tới bí mật tâm lý đám đông và phân tích hành vi cá mập.
Chúng mày nhai hết cái đám kỹ thuật + thông tin cơ bản + tâm lý đám đông chúng 
mày mới chỉ chạm tới cái quai của chén thánh thôi còn 75% còn lại phải học tiếp học 
là bể khổ - qua đc bể khổ là qua đời.

DOW LÀ THỨ CĂN BẢN QUAN TRỌNG NHẤT - SAU LÀ ĐÁM ĐÔNG -
TIẾP KHÁNG CỰ HỖ TRỢ

0 Comments

Đăng nhận xét