Jesse Livermore chân kinh Phần 2 - Bài 5: Lý thuyết đám đông


Bài 5: Lý thuyết đám đông:

Đám đông có đủ sức mạnh để tạo nên xu hƣớng .
Đám đông có thể không quá thông minh, nhƣng có thể mạnh hơn bất cứ ai trong mỗi 
chúng ta. 
Đừng bao giờ đi ngƣợc xu hƣớng. Nếu xu hƣớng tăng, Bạn chỉ nên mua hoặc đứng 
ngoài. Đừng bao giờ bán khống chỉ vì cho rằng " mức giá này là quá cao". 
Đừng bao giờ tranh cãi với đám đông. Bạn có thể không cần thiết phải chạy theo đám 
đông- Nhƣng bạn không đƣợc phép chống lại đám đông.
Hãy tôn trọng sức mạnh của đám đông- Nhƣng đừng e sợ nó.
Đám đông có sức mạnh, nhƣng nguyên thuỷ. Hành vi ddám đông đơn giản và có tính 
lặp lại.


Ví dụ minh họa 5 :

- Học viên: Mấu chốt là khi nào hùa theo đám đông?
- Downcome: Về giả thiết hôm qua. BTC rơi sml. Mày có buy ko!?
- Học viên: Thực tế là tao k mua ở mốc 9k.Vì tao "nghĩ" là nó xuống thấp hơn
- Downcome: Trade what u see. Mày trả lơi câu hỏi của tao bên trên. Đang từ 11k. 
Btc rơi sml. Lúc đó có mua ko?
- Học viên: Có
- Downcome: Rồi coi nhƣ mày đã mua. Hôm qua nó chạm về 9k. Tình huống đó 
mày cũng sml đúng chƣa.
- Học viên: Chính xác. Nó làm tao hoang mang.
- Downcome: Có phải mày đã đi ngƣợc đám đông ko!? Chết mày chƣa.
- Học viên: Hiểu rồi. Tao đã chống lại đám đông, nhƣng tao k nghĩ chỉ có mình tao 
mua vào.
- Downcome: Đúng. Và việc của tao và ae còn lại là nhặt $ ngu của đám đi ngƣợc 
đó. TÓM LẠI. MÀY HIỂU VẤN ĐỀ CHƢA!?


5.1.Đám đông:

“ĐÁM ĐÔNG” CÓ VẺ NHIỀU THẰNG CHƢA HIỂU RÕ. TAO VÍ VON LẠI 
NHÉ. 
Giờ chúng mày đang giữa dòng lũ. Việc để sống là bơi ngƣợc dòng bám vào hòn đá 
hay để nó xuôi theo dòng rồi tìm cách tấp vào bờ!?
Nên tao nói chúng mày nghe. Các phƣơng pháp dạy của jesss phần lớn về tâm lý.
Điều mà đến giờ các thầy khác ở việt nam! Đéo có. 
Về kỹ thuật phân tích. Chúng mày cặm cụi chăm chỉ 3 tháng. Pphap phân tích kt nào 
cũng rành. Nhƣng về tâm lý. Cả đời đeo thể nhận ra. Tin tao đi.
Bàn về từ “đám đông” chúng mày nhìn rộng ra: ko chỉ trong trader, trong cuộc sống, 
trong mọi hành vi con ngƣời.

Ví dụ minh họa 5.1.1: 

- Học viên: Nhƣng t thắc mắc là : ví dụ có 120 thằng , có 100 thằng là đám đông đi 
mua 1 thứ gì đó , vậy làm sao để mình nhận thấy dc hƣớng đi của đám đông , vì 
nó di chuyển nhanh , nếu mình k đi trƣớc nó hoặc ngang nó sẽ k mua dc giá tốt.
- Jesse: Giá phản ánh tất cả, price not value. Bản chất chúng ta là kinh doanh đƣờng 
giá

5.2. FOMO

FOMO LÀ 1 TRONG NHỮNG HIỆU ỨNG NGU XUẨN, LÀ 1 CẢM GIÁC NGU 
XUẨN VÀ TRONG DÂN TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP ĐÉO BAO GIỜ CÓ
Nên với tao, ko có định nghĩa fomo vs fo me con cặc gì hết cãi nhau mãi fomo là cc 
gì? 1 lũ ko hiểu biết mua theo hiệu ứng nên chúng mày mới sml hết. TRADE WHAT 
YOU SEE - NOT WHAT YOU THINK. NHỚ CHO KỸ CÂU NÀY VÀO.
- Học viên: Bây giờ mà vào là ngu xuẩn đúng ko?
- Downcome: KHI MÀY CHƢA BIẾT NÓ RA SAO. THÌ TẠI SAO LẠI LAO 
ĐẦU VÀO.
- Jesse: cuộc đời chúng mày, cứ ăn rồi dựa vào đôi chân ngƣời khác tƣ vấn, có ngày 
nó cõng mẹ qua biên giới. Nó luộc mẹ quả thận, lúc đó ngồi đó mà khóc. SEE 
SEE VÀ SEE. TAO CẦN NHÌN THẤY PHE MUA CHIẾN THẮNG. SEE SEE 
SEE. TAO CẦN NHÌN THẤY PHE BÁN CHIẾN THẮNG. CHỨ KO PHẢI
TAO NGHĨ LÀ GIÁ SẼ LÊN. TAO NGHĨ LÀ GIÁ SẼ XUỐNG. THỊ TRƢỜNG 
NÓ THEO CHÖNG MÀY NGHĨ À? HIỂU CHƢA? NGOẠ SƠN XEM HỔ ĐẤU
VÀ NÓ ĐC ĐÁNH DẤU Ở CÁC MỐC. CÁC MỐC ĐÓ LÀ KHÁNG CỰ - HỖ
TRỢ.
Lesson 1 rất basic rất quan trọng hiểu chƣa các bố trẻ mẹ trẻ?

Ví dụ minh họa 5.2.1:

- Học viên: Nhƣng mà t k hiểu ở chổ - ví dụ btc từ 16k nó xuống 16k5 xong t chốt 
altcoin ở đó để tránh bão , rồi nó xuống 15k và nằm im ở đó hoặc đi lên , thì lúc 
đó t sẽ ntn? Nếu k biết ptkt.
- Jesse: QUY TẮC TRONG CUỘC SỐNG : ĐÉO BIẾT ĐÉO CHƠI, ĐỨNG 
NGOÀI THỊ TRƢỜNG LÀ ĐÃ CHIẾN THẮNG 80% RỒI. XEM SOLOGAN 
CỦA TAO ĐÂY
- Downcome: những gì jesss nói. Đéo cao siêu. Đéo hàn lâm. Nó là tâm lý. Nó là 
cuộc sống. Bọn mày nghĩ rộng ra cho tao. Sẽ hiểu nhanh hơn


5.3. Tâm lý đám đông:

TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG LÀ GÌ... 1 THẰNG HỎI XÀM KO SAO, 2 THẰNG KO 
SAO NHƢNG 10 THẰNG CÙNG HỎI LÀ ẦM ẦM NHƢ CÁI CHỢ, TAO VÀ 
JESS NGẬP LUÔN TRONG ĐÁM XÀM ĐÓ, ĐÉO THỂ NGÓC RA ĐC NẾU KO 
LÀM ĐỘC TÀI. CHÚNG MÀY NHÌN THẤY KO? TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG ĐÓ

Ví dụ 5.3.1: Cá mập không thể đi ngược đám đông

- Học viên: nhƣng suy cho cùng t thấy cá mập vẫn có thể tạo hiệu ứng đám đông 
giả hoặc phá trend giả mà.
- Downcome: QUEN RỒI SẼ THẤY NÓ GIẢ HAY THẬT. VỀ CƠ BẢN. CÁ 
MẬP CŨNG KO THỂ ĐI NGƢỢC XU THẾ. CHẾT MẸ NÓ NGAY. VÀ CÁ 
MẬP NÓ CHỈ ĐỢP KHI BỌN MÀY MẤT CẢNH GIÁC. PHÁ VỠ QUY TẮC

- Học viên: ý của mày là bọn nó cũng phải dựa vào thị trƣờng , chỉ là khuếch đại cái 
trend đó đúng không.
- Downcome: CHUẨN R.
- Học viên: cá mập có cần giỏi chuyên môn về PTKT k hay là những ngƣời nhiều 
vốn và có kinh nghiệm.
- Downcome: NÓ GIỎI MỌI THỨ. VÀ $ LÀ MẤU CHỐT. KHI NÓ XÁC ĐỊNH 
ĐC XU THẾ. NÓ MỚI BƠM. $ NHIỀU MÀ DỐT THÌ NÓ CŨNG BỐC HỌ
THÔI. CHÖNG MÀY BÁM VÀO TIN ĐỂ SỐNG. TIN TAO ĐI. SAU KO CÓ 6 
VÁN ĐỂ CHÔN ĐÂU

Ví dụ 5.3.2: Tâm lý đám đông hình thành trendline mới:

- Học viên: Nhìn thấy trendline bị phá vỡ cả ĐÁM ĐÔNG sẽ bị tác động nên mới 
có thể thay đổi đƣợc cả xu hƣớng. Tao nghĩ vậy.
- Downcome: CHUẨN. KHI ĐÁM ĐÔNG THẤY THẾ HỌ LÀM THEO. VIỆC 
MÀY SẼ LÀM GÌ!? Có theo ko?
- Học viên: Theo nhanh còn kịp chứ. Tới đó là phải ngồi rình rồi.
- Downcome: MÀY VỠ RA ĐC R ĐẤY. TÓM LẠI TỪ HÔM ĐẾN GIỜ. NÓ CÓ 
3 THỨ:
1. KHÁNG CỰ HỖ TRỢ
2. LÝ THUYẾT DOW (CÁI NÀY THẰNG NÀO HIỂU SỚM SẼ KO BỊ ĂN THỊT. 
QUAN TRỌNG. NỀN TẢNG)
3. TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG.
TAO CẦN BỌN MẦY NGHIÊN CỨU KỸ NHỮNG THỨ NÀY. CÁC THÔNG 
TIN TÌM HIỂU VỀ NÓ NHAN NHẢN. NGHĨ. ĐỌC. XEM. KO VỠ ĐC QUAY 
LẠI ĐÂY. OK!?


Ví dụ 5.3.3: Tác dụng của đường giá:

- Học viên: Vấn đề làm sao biết đc xu hƣớng của đám đông. Nhìn vào đâu?
- Downcome: ĐƢỜNG GIÁ.

Ví dụ 5.3.4: Bot không được coi là tâm lý đám đông:

- Học viên: nhiều bot đánh quá thì phân tích tâm lý đám đông có bớt chuẩn đi ko.
- Downcome: BOT KO DC COI LÀ TÂM LÝ ĐÁM ĐÔGN, RẤT KHÓ ĐỂ XÁC 
ĐỊNH VÌ MỖI CON CÓ 1 THUẬT TOÁN KHÁC NHAU

Ví dụ 5.3.5: Đám đông:

- Học viên: Dm trả lời câu hỏi của tao với. Khi giá 11k giảm xuống 9k tao mua vô 
mà theo trên thì kêu lụm $. Tao k hiểu.
- Down: LÀM SAO MÀY KHẲNG ĐỊNH NÓ VỀ 9 RỒI LẠI KO THỂ XUỐNG 
ĐC THÊM?
- Học viên: Đó mới là vấn đề. Tao xem chart và thấy nó đã giảm về kháng cự. Tao 
múc.
- Downcome: NẾU MÀY TIN NÓ LÀ NHƢ VẬY VÀ NHIỀU NG CŨNG NGHĨ 
GIỐNG MÀY. TẤT CẢ CÙNG MUA ĐẨY GIÁ LÊN. THÌ NÓ SẼ LÊN. ĐÁM 
ĐÔNG ĐÓ
- Học viên: Làm sao để biết là nhiều thằng sẽ nghĩ giống mình?
Downcome: NHIỀU THẰNG CÙNG NGHĨ GIỐNG MÀY THÌ MÀY PHẢI THEO 
DÕI THƢỜNG XUYÊN CHART ĐÓ MÀY SẼ THẤY.


Ví dụ 5.3.6: Bull and Bear:

- Học viên: Có phải lúc nào một đám đông sợ hãi sẽ có xu hƣớng bán và một đám 
lạc quan sẽ mua?
- Downcome: THĂNG NÀO ĐÔNG HƠN THẰNG ĐÓ THẮNG. (Lời ngƣời biên 
soạn: Đọc bài bò gấu sẽ rõ).

5.4. Tầm quan trọng của tâm lý đám đông:

Downcome: Tao đang dẫn chứng đám đông ngay trong cái gr này. Chúng mày 
nhìn lại xem có đúng ko. Nên là, về việc học ở đây Jess đang cố dẫn dắt chúng 
mày theo hƣớng tâm lý. Vì tâm lý nó quyết định mọi thứ ở chúng ta. 

Chính tâm lý đám đông sẽ tạo nên hỗ trợ kháng cự và chính nó sẽ tạo nên xu 
hƣớng của thị trƣờng

Tâm lý đám đông áp dụng cho cả cản cứng, cản mềm, cản tâm lý hay chỉ áp 
dụng với cản tâm lý? HÀNH VI GIÁ HÌNH THÀNH DO ĐÁM ĐÔNG, VÀ 
NÓ LÀ THỨ QUYẾT ĐỊNH.

Ví dụ 5.4.1: Đám đông quyết định hành vi giá:

- Học viên: tao cũng thắc mắc là tâm lý nó sẽ thay đổi theo thời gian , vd lúc btc 
10k thì tâm lý NĐT lúc đấy khác sau nó lên gần 20k tâm lý nó khác làm sao nói 
10k là mức hỗ trợ đƣợc nhỉ?
- Downcome: KO NÓI CỤ THỂ CON SỐ, CHỈ B RẰNG ĐÁM ĐÔNG HÌNH 
THÀNH RA HÀNH VI GIÁ. OK?
- Quy Ẩn: Ví dụ trade là canh giá đẹp quất.
- Học viên: biết sao giá đẹp mà quất?
- Downcome: KHI NHIỀU NGƢỜI NGHĨ MỨC A LÀ GIÁ ĐẸP, NÓ SẼ ĐẸP.

 Tổng kết: VIỆC CỦA CHÖNG TA LÀ THEO ĐÁM ĐÔNG NHƢNG KO 
PHẢI THEO ĐẾN CHẾT, THEO ĐẾN LÚC THẤY 'ĐỦ'THÌ THOÁT. CÒN 
KHÁI NIỆM 'ĐỦ' THÌ NÓ PHỤ THUỘC MỖI THẰNG.
Downcome: nên tao nói, đám đông ko chỉ có trade mà nó rộng bao quát toàn bộ, nó ăn 
sâu trong cuộc sống. Chúng mày đừng cố nhét cái đám đông ở phạm vi trading, nó 
nằm xung quanh mình, nhìn rộng ra, thấu rồi thì quay lại với chart. Hy vọng có thằng 
hiểu ngu ý của tao huhu. (Nín đi, tao là thằng biên soạn và tao đã hiểu ngụ ý của 
mày)

Ví dụ 5.4.2: Cá mập ra tay theo xu thế đám đông:

- Học viên: Ví dụ nhƣ hôm trƣớc khi btc down xuống 9k 3h sáng rất nhiều ngƣời 
gọi tao hỏi cách mua btc và eth => đám đông mong đợi btc xuống để nhảy vào rất 
lớn.
- Downcome: CHÍNH HÀNH VI NÀY, KHI ĐÁM ĐÔNG KHÔNG ĐỦ LỚN, CÁ 
MẬP NÓ SẼ RA TAY.
- Học viên: Nó ra tay để củng cố việc down giá à?
- Downcome: NẾU MỒI ĐỦ NGON, NÓ SẼ ĐỢP HẾT HOẶC NGƢỢC LẠI
- Học viên: Rồi anh. Nói chung phải nhìn rộng ra xác định xu thế rồi áp vào trading 
! Lúc này bắt đầu mới ptkt trading để biết mình phải làm cc gì? Phải ko lớp 
trƣởng?
- Downcome: ĐẤY, NHẬN ĐỊNH NHƢ CÁI ĐỨA BÊN TRÊN NÀY CHÚNG 
MÀY HIỂU RÕ CHƢA?

0 Comments

Đăng nhận xét