HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ĐÀO COIN Pi1. Vào App Store hoặc CH play gõ "Pi network"
2. Click vào ứng dụng đã cài, rồi vào "continue with phone number". 
Chọn "Vietnam +84" rồi điền số điện thoại của mình.
3. Nhập pass word cho tài khoản (tối thiểu 8 ký tự, có 1 chữ viết hoa và 1 số) 
4. Nhập họ và tên (không dấu) vào "first name" và "last name" 
5.Mục "Choose username" các bạn nhập tên tài khoản, nhớ là viết liền không dấu (ví dụ: hovaten). 
6. Mục "invitation code" các bạn nhập "binhberich" rồi ấn submit

0 Comments

Đăng nhận xét