528 Hz TẦN SỐ CỦA TÌNH YÊU

528 Hz TẦN SỐ CỦA TÌNH YÊU
 

528 hz được gọi là Tone Giai điệu thần kỳ mang đến những thay đổi đáng chú ý và phi thường. Nó được gọi là tần số của tình yêu. Đây là một số tác động tích cực của tần số 528 hz: lượng năng lượng quan trọng hơn, sự tỉnh táo, nhận thức, thức tỉnh và kích hoạt sự sáng tạo, xuất thần, bình an nội tâm sâu sắc, niềm vui lớn. Hơn nữa, tần số này mang đến cho mọi người khả năng có những trải nghiệm tâm linh sâu sắc hoặc sự soi sáng tâm linh. Nó tái tạo và hài hòa DNA.