Jesse Livermore chân kinh Phần 2 - Bài 5: Lý thuyết đám đông

tháng 7 07, 2019 Add Comment

Bài 5: Lý thuyết đám đông:

Đám đông có đủ sức mạnh để tạo nên xu hƣớng .
Đám đông có thể không quá thông minh, nhƣng có thể mạnh hơn bất cứ ai trong mỗi 
chúng ta. 
Đừng bao giờ đi ngƣợc xu hƣớng. Nếu xu hƣớng tăng, Bạn chỉ nên mua hoặc đứng 
ngoài. Đừng bao giờ bán khống chỉ vì cho rằng " mức giá này là quá cao". 
Đừng bao giờ tranh cãi với đám đông. Bạn có thể không cần thiết phải chạy theo đám 
đông- Nhƣng bạn không đƣợc phép chống lại đám đông.
Hãy tôn trọng sức mạnh của đám đông- Nhƣng đừng e sợ nó.
Đám đông có sức mạnh, nhƣng nguyên thuỷ. Hành vi ddám đông đơn giản và có tính 
lặp lại.

Ví dụ minh họa 5 :

- Học viên: Mấu chốt là khi nào hùa theo đám đông?
- Downcome: Về giả thiết hôm qua. BTC rơi sml. Mày có buy ko!?
- Học viên: Thực tế là tao k mua ở mốc 9k.Vì tao "nghĩ" là nó xuống thấp hơn
- Downcome: Trade what u see. Mày trả lơi câu hỏi của tao bên trên. Đang từ 11k. 
Btc rơi sml. Lúc đó có mua ko?
- Học viên: Có
- Downcome: Rồi coi nhƣ mày đã mua. Hôm qua nó chạm về 9k. Tình huống đó 
mày cũng sml đúng chƣa.
- Học viên: Chính xác. Nó làm tao hoang mang.
- Downcome: Có phải mày đã đi ngƣợc đám đông ko!? Chết mày chƣa.
- Học viên: Hiểu rồi. Tao đã chống lại đám đông, nhƣng tao k nghĩ chỉ có mình tao 
mua vào.
- Downcome: Đúng. Và việc của tao và ae còn lại là nhặt $ ngu của đám đi ngƣợc 
đó. TÓM LẠI. MÀY HIỂU VẤN ĐỀ CHƢA!?


5.1.Đám đông:

“ĐÁM ĐÔNG” CÓ VẺ NHIỀU THẰNG CHƢA HIỂU RÕ. TAO VÍ VON LẠI 
NHÉ. 
Giờ chúng mày đang giữa dòng lũ. Việc để sống là bơi ngƣợc dòng bám vào hòn đá 
hay để nó xuôi theo dòng rồi tìm cách tấp vào bờ!?
Nên tao nói chúng mày nghe. Các phƣơng pháp dạy của jesss phần lớn về tâm lý.
Điều mà đến giờ các thầy khác ở việt nam! Đéo có. 
Về kỹ thuật phân tích. Chúng mày cặm cụi chăm chỉ 3 tháng. Pphap phân tích kt nào 
cũng rành. Nhƣng về tâm lý. Cả đời đeo thể nhận ra. Tin tao đi.
Bàn về từ “đám đông” chúng mày nhìn rộng ra: ko chỉ trong trader, trong cuộc sống, 
trong mọi hành vi con ngƣời.

Ví dụ minh họa 5.1.1: 

- Học viên: Nhƣng t thắc mắc là : ví dụ có 120 thằng , có 100 thằng là đám đông đi 
mua 1 thứ gì đó , vậy làm sao để mình nhận thấy dc hƣớng đi của đám đông , vì 
nó di chuyển nhanh , nếu mình k đi trƣớc nó hoặc ngang nó sẽ k mua dc giá tốt.
- Jesse: Giá phản ánh tất cả, price not value. Bản chất chúng ta là kinh doanh đƣờng 
giá

5.2. FOMO

FOMO LÀ 1 TRONG NHỮNG HIỆU ỨNG NGU XUẨN, LÀ 1 CẢM GIÁC NGU 
XUẨN VÀ TRONG DÂN TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP ĐÉO BAO GIỜ CÓ
Nên với tao, ko có định nghĩa fomo vs fo me con cặc gì hết cãi nhau mãi fomo là cc 
gì? 1 lũ ko hiểu biết mua theo hiệu ứng nên chúng mày mới sml hết. TRADE WHAT 
YOU SEE - NOT WHAT YOU THINK. NHỚ CHO KỸ CÂU NÀY VÀO.
- Học viên: Bây giờ mà vào là ngu xuẩn đúng ko?
- Downcome: KHI MÀY CHƢA BIẾT NÓ RA SAO. THÌ TẠI SAO LẠI LAO 
ĐẦU VÀO.
- Jesse: cuộc đời chúng mày, cứ ăn rồi dựa vào đôi chân ngƣời khác tƣ vấn, có ngày 
nó cõng mẹ qua biên giới. Nó luộc mẹ quả thận, lúc đó ngồi đó mà khóc. SEE 
SEE VÀ SEE. TAO CẦN NHÌN THẤY PHE MUA CHIẾN THẮNG. SEE SEE 
SEE. TAO CẦN NHÌN THẤY PHE BÁN CHIẾN THẮNG. CHỨ KO PHẢI
TAO NGHĨ LÀ GIÁ SẼ LÊN. TAO NGHĨ LÀ GIÁ SẼ XUỐNG. THỊ TRƢỜNG 
NÓ THEO CHÖNG MÀY NGHĨ À? HIỂU CHƢA? NGOẠ SƠN XEM HỔ ĐẤU
VÀ NÓ ĐC ĐÁNH DẤU Ở CÁC MỐC. CÁC MỐC ĐÓ LÀ KHÁNG CỰ - HỖ
TRỢ.
Lesson 1 rất basic rất quan trọng hiểu chƣa các bố trẻ mẹ trẻ?

Ví dụ minh họa 5.2.1:

- Học viên: Nhƣng mà t k hiểu ở chổ - ví dụ btc từ 16k nó xuống 16k5 xong t chốt 
altcoin ở đó để tránh bão , rồi nó xuống 15k và nằm im ở đó hoặc đi lên , thì lúc 
đó t sẽ ntn? Nếu k biết ptkt.
- Jesse: QUY TẮC TRONG CUỘC SỐNG : ĐÉO BIẾT ĐÉO CHƠI, ĐỨNG 
NGOÀI THỊ TRƢỜNG LÀ ĐÃ CHIẾN THẮNG 80% RỒI. XEM SOLOGAN 
CỦA TAO ĐÂY
- Downcome: những gì jesss nói. Đéo cao siêu. Đéo hàn lâm. Nó là tâm lý. Nó là 
cuộc sống. Bọn mày nghĩ rộng ra cho tao. Sẽ hiểu nhanh hơn


5.3. Tâm lý đám đông:

TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG LÀ GÌ... 1 THẰNG HỎI XÀM KO SAO, 2 THẰNG KO 
SAO NHƢNG 10 THẰNG CÙNG HỎI LÀ ẦM ẦM NHƢ CÁI CHỢ, TAO VÀ 
JESS NGẬP LUÔN TRONG ĐÁM XÀM ĐÓ, ĐÉO THỂ NGÓC RA ĐC NẾU KO 
LÀM ĐỘC TÀI. CHÚNG MÀY NHÌN THẤY KO? TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG ĐÓ

Ví dụ 5.3.1: Cá mập không thể đi ngược đám đông

- Học viên: nhƣng suy cho cùng t thấy cá mập vẫn có thể tạo hiệu ứng đám đông 
giả hoặc phá trend giả mà.
- Downcome: QUEN RỒI SẼ THẤY NÓ GIẢ HAY THẬT. VỀ CƠ BẢN. CÁ 
MẬP CŨNG KO THỂ ĐI NGƢỢC XU THẾ. CHẾT MẸ NÓ NGAY. VÀ CÁ 
MẬP NÓ CHỈ ĐỢP KHI BỌN MÀY MẤT CẢNH GIÁC. PHÁ VỠ QUY TẮC

- Học viên: ý của mày là bọn nó cũng phải dựa vào thị trƣờng , chỉ là khuếch đại cái 
trend đó đúng không.
- Downcome: CHUẨN R.
- Học viên: cá mập có cần giỏi chuyên môn về PTKT k hay là những ngƣời nhiều 
vốn và có kinh nghiệm.
- Downcome: NÓ GIỎI MỌI THỨ. VÀ $ LÀ MẤU CHỐT. KHI NÓ XÁC ĐỊNH 
ĐC XU THẾ. NÓ MỚI BƠM. $ NHIỀU MÀ DỐT THÌ NÓ CŨNG BỐC HỌ
THÔI. CHÖNG MÀY BÁM VÀO TIN ĐỂ SỐNG. TIN TAO ĐI. SAU KO CÓ 6 
VÁN ĐỂ CHÔN ĐÂU

Ví dụ 5.3.2: Tâm lý đám đông hình thành trendline mới:

- Học viên: Nhìn thấy trendline bị phá vỡ cả ĐÁM ĐÔNG sẽ bị tác động nên mới 
có thể thay đổi đƣợc cả xu hƣớng. Tao nghĩ vậy.
- Downcome: CHUẨN. KHI ĐÁM ĐÔNG THẤY THẾ HỌ LÀM THEO. VIỆC 
MÀY SẼ LÀM GÌ!? Có theo ko?
- Học viên: Theo nhanh còn kịp chứ. Tới đó là phải ngồi rình rồi.
- Downcome: MÀY VỠ RA ĐC R ĐẤY. TÓM LẠI TỪ HÔM ĐẾN GIỜ. NÓ CÓ 
3 THỨ:
1. KHÁNG CỰ HỖ TRỢ
2. LÝ THUYẾT DOW (CÁI NÀY THẰNG NÀO HIỂU SỚM SẼ KO BỊ ĂN THỊT. 
QUAN TRỌNG. NỀN TẢNG)
3. TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG.
TAO CẦN BỌN MẦY NGHIÊN CỨU KỸ NHỮNG THỨ NÀY. CÁC THÔNG 
TIN TÌM HIỂU VỀ NÓ NHAN NHẢN. NGHĨ. ĐỌC. XEM. KO VỠ ĐC QUAY 
LẠI ĐÂY. OK!?


Ví dụ 5.3.3: Tác dụng của đường giá:

- Học viên: Vấn đề làm sao biết đc xu hƣớng của đám đông. Nhìn vào đâu?
- Downcome: ĐƢỜNG GIÁ.

Ví dụ 5.3.4: Bot không được coi là tâm lý đám đông:

- Học viên: nhiều bot đánh quá thì phân tích tâm lý đám đông có bớt chuẩn đi ko.
- Downcome: BOT KO DC COI LÀ TÂM LÝ ĐÁM ĐÔGN, RẤT KHÓ ĐỂ XÁC 
ĐỊNH VÌ MỖI CON CÓ 1 THUẬT TOÁN KHÁC NHAU

Ví dụ 5.3.5: Đám đông:

- Học viên: Dm trả lời câu hỏi của tao với. Khi giá 11k giảm xuống 9k tao mua vô 
mà theo trên thì kêu lụm $. Tao k hiểu.
- Down: LÀM SAO MÀY KHẲNG ĐỊNH NÓ VỀ 9 RỒI LẠI KO THỂ XUỐNG 
ĐC THÊM?
- Học viên: Đó mới là vấn đề. Tao xem chart và thấy nó đã giảm về kháng cự. Tao 
múc.
- Downcome: NẾU MÀY TIN NÓ LÀ NHƢ VẬY VÀ NHIỀU NG CŨNG NGHĨ 
GIỐNG MÀY. TẤT CẢ CÙNG MUA ĐẨY GIÁ LÊN. THÌ NÓ SẼ LÊN. ĐÁM 
ĐÔNG ĐÓ
- Học viên: Làm sao để biết là nhiều thằng sẽ nghĩ giống mình?
Downcome: NHIỀU THẰNG CÙNG NGHĨ GIỐNG MÀY THÌ MÀY PHẢI THEO 
DÕI THƢỜNG XUYÊN CHART ĐÓ MÀY SẼ THẤY.


Ví dụ 5.3.6: Bull and Bear:

- Học viên: Có phải lúc nào một đám đông sợ hãi sẽ có xu hƣớng bán và một đám 
lạc quan sẽ mua?
- Downcome: THĂNG NÀO ĐÔNG HƠN THẰNG ĐÓ THẮNG. (Lời ngƣời biên 
soạn: Đọc bài bò gấu sẽ rõ).

5.4. Tầm quan trọng của tâm lý đám đông:

Downcome: Tao đang dẫn chứng đám đông ngay trong cái gr này. Chúng mày 
nhìn lại xem có đúng ko. Nên là, về việc học ở đây Jess đang cố dẫn dắt chúng 
mày theo hƣớng tâm lý. Vì tâm lý nó quyết định mọi thứ ở chúng ta. 

Chính tâm lý đám đông sẽ tạo nên hỗ trợ kháng cự và chính nó sẽ tạo nên xu 
hƣớng của thị trƣờng

Tâm lý đám đông áp dụng cho cả cản cứng, cản mềm, cản tâm lý hay chỉ áp 
dụng với cản tâm lý? HÀNH VI GIÁ HÌNH THÀNH DO ĐÁM ĐÔNG, VÀ 
NÓ LÀ THỨ QUYẾT ĐỊNH.

Ví dụ 5.4.1: Đám đông quyết định hành vi giá:

- Học viên: tao cũng thắc mắc là tâm lý nó sẽ thay đổi theo thời gian , vd lúc btc 
10k thì tâm lý NĐT lúc đấy khác sau nó lên gần 20k tâm lý nó khác làm sao nói 
10k là mức hỗ trợ đƣợc nhỉ?
- Downcome: KO NÓI CỤ THỂ CON SỐ, CHỈ B RẰNG ĐÁM ĐÔNG HÌNH 
THÀNH RA HÀNH VI GIÁ. OK?
- Quy Ẩn: Ví dụ trade là canh giá đẹp quất.
- Học viên: biết sao giá đẹp mà quất?
- Downcome: KHI NHIỀU NGƢỜI NGHĨ MỨC A LÀ GIÁ ĐẸP, NÓ SẼ ĐẸP.

 Tổng kết: VIỆC CỦA CHÖNG TA LÀ THEO ĐÁM ĐÔNG NHƢNG KO 
PHẢI THEO ĐẾN CHẾT, THEO ĐẾN LÚC THẤY 'ĐỦ'THÌ THOÁT. CÒN 
KHÁI NIỆM 'ĐỦ' THÌ NÓ PHỤ THUỘC MỖI THẰNG.
Downcome: nên tao nói, đám đông ko chỉ có trade mà nó rộng bao quát toàn bộ, nó ăn 
sâu trong cuộc sống. Chúng mày đừng cố nhét cái đám đông ở phạm vi trading, nó 
nằm xung quanh mình, nhìn rộng ra, thấu rồi thì quay lại với chart. Hy vọng có thằng 
hiểu ngu ý của tao huhu. (Nín đi, tao là thằng biên soạn và tao đã hiểu ngụ ý của 
mày)

Ví dụ 5.4.2: Cá mập ra tay theo xu thế đám đông:

- Học viên: Ví dụ nhƣ hôm trƣớc khi btc down xuống 9k 3h sáng rất nhiều ngƣời 
gọi tao hỏi cách mua btc và eth => đám đông mong đợi btc xuống để nhảy vào rất 
lớn.
- Downcome: CHÍNH HÀNH VI NÀY, KHI ĐÁM ĐÔNG KHÔNG ĐỦ LỚN, CÁ 
MẬP NÓ SẼ RA TAY.
- Học viên: Nó ra tay để củng cố việc down giá à?
- Downcome: NẾU MỒI ĐỦ NGON, NÓ SẼ ĐỢP HẾT HOẶC NGƢỢC LẠI
- Học viên: Rồi anh. Nói chung phải nhìn rộng ra xác định xu thế rồi áp vào trading 
! Lúc này bắt đầu mới ptkt trading để biết mình phải làm cc gì? Phải ko lớp 
trƣởng?
- Downcome: ĐẤY, NHẬN ĐỊNH NHƢ CÁI ĐỨA BÊN TRÊN NÀY CHÚNG 
MÀY HIỂU RÕ CHƢA?

Jesse Livermore chân kinh Phần 2 - Bài 1: TẨY NÃO

tháng 7 07, 2019 Add Comment

Jesse Livermore Phần 2 Bài 1: TẨY NÃO:


THỊ TRưỜNG BULL: ( bò) giá lên thị trường bear( gấu) giá xuống - đó là 2 con vật biểu tượng phố wall.

RSI là chỉ số đo lường sức mạnh thị trường - cái này dùng trong kỹ thuật, nói sau.
Đây là câu hỏi mà đến các trader kỳ cựu phố wall còn bó tay,, cái khó nhất của trader đó là thời điểm!
Thị trường có 3 trường phái phân tích: cơ bản + kỹ thuật và tâm lý . 3 thằng này cộng vào với nhau…. Thì mới chỉ nắm đc 25% chiến thắng. 75% còn lại là: 25% kế hoạch + 25% quản lý vốn + 25% tâm lý chiến bản thân.
Btc giảm. Tâm lý sợ hãi muốn rút khỏi thị trường, chúng nó phải xả alt coin , ra btc, tháo chạy vốn ra khỏi cryto -> sml cả lũ.
Ko hề liên quan- về căn bản chúng ta ko thể tác động vào thị trường. Chúng ta chỉ là nhân tố của thị trường.
Tóm tắt của downcome: “tao vượt thầy nói lại. Muốn gia nhập thị trường 1 cách nghiêm túc. Tử tế thì chúng mày phải thực sự nhìn nhận vấn đề cẩn thận
Vì đang phải chiến đấu với 1 lũ ngoài kia, đâu đó khắp thế giới. Tao nói nhỏ “còn nhiều thẳng ngu hơn bọn bay nhiều” nên là nhìn nhận vấn đề nghiêm túc để đi nhặt lại tiền của bọn nó là điều hoàn toàn có thể

TAO VÀ THẦY CÙNG CÁC AE VẪN NGÀY NGÀY LÀM ĐIỀU ĐÓ!”

Jesse Livermore chân kinh Phần 2 - Bài 3: Kháng cự - Hỗ trợ:

tháng 7 07, 2019 Add Comment


KHÁNG CỰ - HỖ TRỢ . CÂU HỎI ĐẦU TIÊN! NẾU BTC TĂNG TỪ MỐC 1K
LÊN 10K MÀ CHÖNG MÀY CHƢA VÀO MUA ĐC! THÌ CHÖNG MÀY CẢM
THẤY THẾ NÀO?

- Tiếc vcl
- tiếc vì đã ko mua
HỤT HẪNG, TIẾC NUỐI , VÀ BIẾT THẾ … ĐÖNG KO? VẬY GIÁ QUAY TRỞ
VỀ 2K , CHÚNG MÀY SẼ LÀM GÌ?

- Quất
- Múc ngay

YES! CHÍNH VÌ VẬY, KHI LỰC MUA 2K ĐỦ MẠNH ĐẨY GIÁ LÊN! CHÚNG
TA GỌI ĐÓ LÀ NGƯỠNG HỖ TRỢ ! OK?


RỒI OK! VẬY NẾU GIẢ SỬ! CHÚNG MÀY MUA ĐC Ở GIÁ 1K. GIÁ LÊN 10K
CHÚNG MÀY LÀM GÌ?

- Bán
- Xả bằng sạch =))
YES! VẬY NẾU LỰC BÁN ĐỦ MẠNH , LÀM GIÁ GIẢM, THÌ NGƯỠNG 10K
NGƯỜI TA GỌI LÀ NGƯỠNG KHÁNG CỰ, OK?


CÂU HỎI THỨ 3: NẾU CHÚNG MÀY LÀ NHỮNG THẰNG ĐU ĐỈNH 10, GIÁ
SAU KHI TỪ 1K LÊN 10K, CHÖNG MÀY MUA 1K, NHƯNG BỊ THẰNG KHÁC
XẢ SML, GIẢM NHANH CHÓNG GIẢM VỀ 10K, SAU ĐÓ CHÖNG MÀY NGỒI
GỒNG LỖ ĐẮM ĐUỐI … TRONG VÀI THÁNG, KHI GIÁ LÊN 10K LẠI
CHÚNG MÀY LÀM GÌ? CỨ TRẢ LỜI NHƯ ĐỒNG HÀNH VI CHÖNG MÀY
HÀNG NGÀY:

- Xả
- Xả bỏ mẹ
- Xả sml

YES! VÌ CHÚNG MÀY XẢ GẤP! NÊN 10K GỌI LÀ KHÁNG CỰ ĐẤY. Chúng

mày đã mường tượng đc thị trường chưa? Tâm lý của chúng mày - cũng giống tao -
cũng giống cả triệu thằng trên thế giới. Từ trong thị trường coin- đến bds - đến chứng
khoán- đến forex là giống nhau. HÀNH VI LẶP LẠI NÊN TẠO NÊN THỊ TRƯỜNG.


2.1. ĐỊNH NGHĨA TRÊN MẠNGKháng cự là tại đó lượng cung đc xem là đủ mạnh để ngăn cản sự tăng giá tiếp theo.
Hỗ trợ là tại đó lượng cầu đc xem là đủ mạnh để ngăn cản sự giảm giá thấp hơn. Test
nhiều lần, tức thị trường phân phối lại các trạng thái mua bán nhiều lần.
- Cư dân mạng nói: Em chỉ hiểu mức kháng cự và hỗ trợ gần như là mức giá mà sẽ khiến giá quay đầu tùy vào khung thời gian xảy ra đảo chiều và số lần ko vượt đk  thì đk phân chia thêm là mạnh hay yếu.

- KO ĐC SUY NGHĨ THẾ ! SUY NGHI THẾ LÀ CHẾT! TAO ĐÃ PHÁ SẢN
NHIỀU LẦN BÊN FOREX VÌ SUY NGHĨ THẾ VÀ ĐÁNH THEO TƯ DUY ĐÓ.

Những gì tao đã phạm sai lầm - chúng mày đừng lặp lại. Những kiến thức tao, đéo có trên mạng đâu. Công ty tao đuổi hơi bị nhiều mấy thằng bằng cấp xịn rồi, đầu óc nó trên mây ko. Chúng mày ngẫm cái hành vi tao hỏi chúng mày. Nó là phân tích tâm lý thị trương đó. Ngẫm cái hành vi tao hỏi chúng mày trả lời. Chúng mày sẽ biết thị trường đám đông ngoài kia nó hành xử như vậy đấy. Trong giao dịch - mà còn tranh cãi đúng sai- thì đéo đắc đạo đc đâu. 
Ichimoku đc gọi là cái nhìn thoáng qua. Tức là cấu tạo nó đc đẩy về sau 26 phiên giá hiện tại và đc đảy về trước 52 phiên. Bố cục của nó bao gồm kim mộc thuỷ hoả thổ. Tức ngũ hành của ng phương đông. Đám mấy kumo mang tính chất chủ đạo. Giá nằm dưới kumo xu thế giảm. Giá nằm trên kmo xu thế tăng. Khi kumo càng dày, thể hiện lực cản càng lớn.


2.2. Chén thánh:

Nói chung cái củ lol này rối mắt đéo phù hợp vs tao chứ tao ngâm hết rồi 3 năm trời 
tao đi tìm chén thánh, tức công cụ giao dịch nhưng cuối cùng CHÉN THÁNH nó nằm 
trong con người tao chứ ko phải ở đâu khác và nó cũng nằm trong con người chúng 
mày chứ ko ở đâu cả ĐÓ LÀ SỰ KỶ LUẬT chấm hết. ĐÉO CÓ 1 CÔNG CỤ NÀO 
THẦN THÁNH CẢ. KO CÓ 1 CÔNG CỤ NÀO CÓ THỂ BÁCH CHIẾN BÁCH 
THẮNG, MỌI THỨ LÀ XÁC SUẤT. CHÚNG MÀY PHẢI:
- TUÂN THỦ KÝ LUẬT THEO BẢN KẾ HOẠCH.
- TUÂN THỦ KỶ LUẬT THEO QUẢN LÝ VỐN.
- TUÂN THỦ KỶ LUẬT THEO HỆ THỐNG GIAO DỊCH.
- HỆ THỐNG CHO CẮT LỖ Ở ĐÂU THÌ PHẢI TUYỆT ĐỐI CẮT LỖ Ở ĐÓ
- CẤM CÓ DU DI THEO CẢM XÚC

2.3. Robot giao dịch:

MÀY GIAO TIỀN CHO 1 CON ROBOT VÔ CHI VÔ GIÁC MÁU LẠNH LÀ TỐT 
- NHưNG NÓ CÓ 2 MẶT:
BỌN BÊN FOREX NÓ CHẾ RA CẢ NGHÌN CON ROBOT, NHưNG THỰC 
CHẤT THẰNG GIÀU VÌ ROBOT ĐÉO PHẢI KIẾM ĐC TIỀN NHỜ ROBOT 
ĐÁNH, MÀ NHỜ BÁN ROBOT OK?
MÀY CHƠI CHưA ĐỦ LÂU, ĐỂ THẤY CÁI NGU CỦA ROBOT ĐÂU- CHO 
NÊN TAO SẼ ĐỂ MÀY TRẢ GIÁ- RỒI QUAY LẠI NÓI CHUYỆN VS TAO LẠI.
CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA! NẾU CON ROBOT CỦA MÀY NÓ CẮT LỖ CỦA 
MÀY 4-5 LẦN LIÊN TIẾP/
- Stoploss 2-3% là căng
CHUYỆN GÌ XẢY RA KHI NÓ CẮT LỖ 15 PHÁT LIÊN TIẾP/
TAO ĐANG HỎI TÂM LÝ MÀY ẤY? NẾU CON ROBOT ĐÓ DỪNG LỖ 15 
PHÁT LIÊN TIẾP, MÀY PHẢI LÀM GÌ/
- Tao dẹp mẹ con bot chứ làm gì
DẸP XONG MÀY LÀM GÌ? TỰ TRADE À? HAY LẠI ROBOT KHÁC?
- tự trade, chu lam gi
THẾ THÌ LÖC ĐẦU DÙNG ROBOT LÀM LOL GÌ =)) VẪN BỊ TÂM LÝ ĐÓ
- Robot khác nhưng cấm nó cắt lỗ quá 5 lần
ROBOT KO THỂ THAY THẾ ĐC
- Mày đã thử chưa jess, vd cứ 5% cắt lỗ, 10% chốt lời
ĐÃ THỬ - VÀ BAY 100K USD OK? mỗi người 1 võ, mỗi loại võ đều có cái hay ko 
cái nào bá đaọ hơn cái nào đâu, ko cần quá lăng xê còn võ nào cứ showw ra rảnh tao 
nói cho mà nghe

2.4. Các loại kháng cự - hỗ trợ:

KHÁNG CỰ- HỖ TRỢ ĐC GỌI CHUNG BẰNG 1 TỪ : CẢN.
Cản thì có 3 loại cản:
- CẢN CỨNG
- CẢN MỀM 
- CẢN TÂM LÝ

2.4.1. CẢN CỨNG:
Cản cứng bao gồm: đƣờng kẻ ngang- trendline- fibonacci...

2.4.2. CẢN MỀM:

Cản mềm( cản động) bao gồm ma- ichi- bollinger.. Các indicator

2.4.3. CẢN TÂM LÝ:

Cản tâm lý: đỉnh cũ - đáy cũ và các số tròn.
Ví dụ: SỐ TRÒN XOAY QUANH CÁC SỐ 10-20-30-40...
Tóm lại:
Con người có xu hướng chốt lãi hay cắt lỗ ở các số tròn.
Dựa các cản này mà xác định nó có phá cản hay không, và tất cả đều là xác xuất.
Vì vậy nên bán số lẽ cho đỡ xếp hang.
Muốn xác định vùng hỗ trợ kháng cự mạnh hay yếu là mình xem lại nến quá khứ
vùng cung vùng cầu.
HÃY LUÔN NHỚ. CUỘC SỐNG CHỈ LÀ TẠM BỢ- CÁI CHẾT MỚI LÀ LÂU 
DÀI- KIẾM ĐC TIỀN RỒI THÌ NÊN BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐỦ. LÒNG THAM SẼ
LÀ NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN CỦA MỌI THẤT BẠI.

Mỗi chart ở các mốc thời gian có cản khác nhau:
- Học viên: Với mỗi cản thì nên chỉnh chart ở time như thế nào để xác định, ví dụ: 
15m 30m 1h 2h?
- Jesse: MỖI CHART CÓ 1 NGưỠNG KHÁC NHAU. KHUNG CÀNG LỚN. 
NGưỠNG CẢN CÀNG GIÁ TRỊ. CÁI NÀY PHẢI LINH HOẠT, KO THỂ
MÁY MÓC ÁP DỤNG Ở 1 KHUNG HAY MỘT ĐIỂM.

Coin mới không có dữ liệu mà phân tích:
- Với những coin mới lên sàn bnb thì cản của nó chỉ ở chart của bnb hay cả chart 
của các sàn mà trước đó nó đc list lên?
- MỌI THỨ ĐC HÌNH THÀNH THEO THỜI GIAN, COIN MỚI THÌ CÓ CÁI CC 
J MÀ PHÂN TÍCH, ĐỢI NÓ NẾU MÀY KO ICO TỪ ĐẦU

Jesse Livermore chân kinh Phần 1: dành cho Newbie | dcubinh.top

tháng 7 07, 2019 Add Comment

Phần 1: Phần dành cho Newbie

Hướng dẫn thao tác cơ bản tradingview:
Để có thể tương tác với các biểu đồ ( Chart), đầu tiên các bạn cần vào tradingview.
Trang web tradingview là: https://www.tradingview.com/

Ở đây các bạn có thể click vào mục sign in đăng nhập bằng tài khoản facebook cho 
tiện

Click vào đăng nhập bằng facebook nó sẽ xin cấp quyền từ facebook mình như hình 
dưới


Click vào Continue as (Tiếp tục với blah blah blah)


Sau khi đăng nhập thành công ở góc bên phải nó sẽ hiện cái hình của bạn và tên người dùng là đã thành công. Click vào chuyển sang Tiếng Việt để tiện việc đọc hiểu. Sau khi click vào nó sẽ thay đổi như hình dưới.


Để tương tác với chart các bạn nhập vào khung tìm kiếm. Ví dụ muốn mở chart BTC/USDT lên vẽ nguệch ngoạc thì gõ vào khung tìm kiếm như hình dưới:

Chọn sàn Binance nếu đang chơi ở sàn Binance

Sau khi chọn xong nó sẽ hiện ra như vậy và chúng ta click vào Biểu đồ tương tác để bắt đầu quá trình vẽ nguệch ngoạc.Click vào cái mũi tên bé bé xinh xinh này để chọn các cái thứ muốn dùng để vẽ, ví dụ hình dưới:


Hướng dẫn đặt stop-limit trên sàn binance:

Hầu hết các kèo trong group đưa ra đều có cái dòng là Stoploss. Đa số mọi người đều bỏ qua cái dòng này. Nó rất quan trọng vì có thể hiểu nôm na nó như cái giới hạn chịu đựng khi túi tiền bạn bị rạch ( xịt kèo). Stop limit được sinh ra để vào lệnh tức thời nơi giá bạn chọn mà nó sẽ không hiện trên sổ giao dịch cho đến khi nó nằm vào vùng giá khi nhận định là đã gãy trend do chính bản thân bạn thiết lập. Và hiện nay Sàn Binance chơi các chiêu trò đạp stoploss gom tiền người chơi khá bẩn. Nên là để tốt nhất các bạn hãy đặt alert trên tradingview để an toàn hơn.


Click vào stop-limit để cài đặt stoploss

Sau khi ấn vào nó sẽ có 2 cái này. Ví dụ trên là khi giá ETH dừng ở 15USDT thì sẽ đặt lệnh bán 30USDT với số lượng là 1.

Jesse Livermore chân kinh bản web | ducbinh.top

tháng 7 07, 2019 Add Comment

Jesse Livermore chân kinh bản web

Tác giả: JESSE LIVERMORE

Lời cảm ơnCám ơn thầy Jesse Livermore UG, Lênin, cùng các cấp lãnh đạo đã tạo điều kiện tạo ra 1 sân
chơi lành mạnh, gắn kết ngƣời VN chúng ta vào 1 thể thống nhất trong 1 thị trƣờng crypto
còn mới và đầy lọc lừa mƣu toan.
Có thể nói trong đây có hơn 12,000 từ và tất cả đƣợc đúc kết từ tâm huyết, kiến thức và kinh
nghiệm từ thầy Jesse. Một kho tàng kiến thức choáng ngợp đủ để suy ngẫm qua hàng năm
trời.
Thực sự mà nói những kiến thức đƣợc chia sẽ trong cuốn sách này là vô giá. Mọi ngƣời sẽ rất
khó tìm thấy một ngƣời thầy, một diễn giả nào chia sẽ những thứ này free cho các bạn.
Một lần nữa cám ơn thầy và các cấp lãnh đạo. Nhất là anh Lênin đã mời thầy Jesse cùng xây
dựng một cộng đồng giúp đỡ nhau từ tâm. Hi vọng mọi ngƣời trong group sẽ gắn kết. Biết
suy nghĩ và tránh xả cứt lên đầu nhau. 
Cám ơn Thầy Jess và Lênin rất nhiều…Không đủ lời nào để diễn tả hết lòng biết ơn sâu sắc. Vì vậy các ebook này xem như một phần cống hiến của em noi gương các anh làm vì cộng đồng và giờ được ducbinh.top chuyển thể lên web cho tiện theo dõi...

 Bộ Jesse Livermore chân kinh hoàn toàn free, không bán dưới hình thức nào


Phần 1: Phần dành cho Newbie

  1. Hướng dẫn thao tác cơ bản tradingview
  2. Hướng dẫn đặt stop-limit trên sàn binance:


Phần 2: Các kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật


Phần 3: Bonus của thầy và kế hoạch giao dịch