Lớp Học Kinh doanh online thực chiến - Hưng Thịnh Phát Group

tháng 3 10, 2019 Add Comment


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời GianNội Dung
11:24Bắt Đầu Buổi Học - giới thiệu
20:34Tổng quan về marketing
23:25Các công cụ marketing online - offline
37:48 Facebook Marketing
1:02:10Vị trí, vai trò marketing facebook
1:16:38Xây dựng thương hiệu cá nhân trên profile
1:45:08Lựa chọn sản phẩm kinh doanh
1:57:17Lựa chọn SP để bắt đầu KDOL thuận lợi
2:38:56Vẽ chân dung khách hàng mục tiêu
3:02:19Xây dựng kim tứ đồ nội dung
3:42:16 Bố cục 1 bài quảng cáo


=====
#KDOL #Kinh_Doanh_Online #Hưng_Thịnh_Phát

kinh doanh online thực chiến, học kinh doanh, khởi nghiệp, đầu tư, content marketing, facebook marketing, profile facebook, fanpage, automation maketing, trải nghiệm người dùng